Digitaalisen tarinan 7 elementtiä


Center for Digital Storytelling on jäsentänyt digitaalisen tarinnankerronnan elementtejä seuraavasti:


Näkökulma (Point of View): Tarinan ydinsisältö, se asia minkä kertoja haluaa  tarinallaan kertoa . Voidaan yleensä tiivistää yhteen lauseeseen.


Avainkysymys (Dramatic question): Kertomuksen jännitteen kannalta olennainen on alussa asetettu avainkysymys, joka herättää katsojan mielenkiinnon, kannattelee draamaa ja saa vastauksensa tarinan aikana. Lyhyessä digitaalisessa tarinassa avausvirke on keskeisessä osassa. Huom! Avainkysymys ei välttämättä esiinny kirjaimellisesti kysymysmuodossa, vaan voidaan ilmaista hienovaraisemmin.


Emotionaalinen sisältö (Emotional content): Emotionaalisessa sisällössä on kyse ihmiselämän perustavanlaatuisista kysymyksistä, joita kertoja käsittelee avoimesti , rehellisesti ja henkilökohtaisella tasolla.


Oman äänen lahja (Gift of your own voice): Vaikka tarinan voi kertoa myös kuvan, kirjoitetun tekstin ja musiikin keinoin, oman äänen käyttö tekee tarinasta henkilökohtaisemman, se itsessään viestii ja vetoaa katsojaan.


Taustaäänen voima (Power of the soundtrack): Musiikki luo tunnelmia, herättää tunteita ja tukee tarinaa. Instrumentaalikappale on yleensä toimivin vaihtoehto, tällöin laulun lyriikoiden ja tarinan tekstin välille ei synny kilpailua tai ristiriitaa. Myös harkittu äänitehosteiden käyttö voi tukea tarinaa ja herättää kuvat eloon.


Taloudellisuus (Ecomomy): Älä uuvuta katsojaa liiallisella kuvamateriaalilla, vaan käytä kuvia ja videoklippejä juuri riittävästi tarinan kertomiseen. Ole taloudellinen myös kirjoitetun käsikirjoituksen kanssa, harkitse jokaista sanaa. Olennaista on miettiä käsikirjoituksen ja kuvien kertoman tarinan suhdetta.


Vauhti (Pacing): Tarinan etenemisnopeus on olennainen elementti digitaalisessa tarinassa. Tarinan tunnelmaan vaikuttaa se, onko kuvien vaihtumisen rytmi hidas vai nopea. Myös rytmin ja tempon muutokset ovat tehokkaita tehokeinoja lyhyessäkin tarinassa. Kuvien vaihtumisrytmin lisäksi tarinan vauhtiin voi vaikuttaa kuvien liikkeellä (zoomaukset ja pannaukset) sekä musiikin tempolla.

 

Lähde: http://www.storycenter.org/ 

Jäsenet

Ryhmät

Tietoja

Merkki

Lataa...

© 2019   Created by Hanna Mehtonen-Rinne.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot