Seitsemän askelta

Center for Digital Storytelling (www.storycenter.org) jäsensi alun perin seitsemänkohtaisen listan digitaalisen tarinankerronnan perustavanlaatuisista elementeistä. Sittemmin lista on muotoiltu uudestaan digitaalisen tarinankerronnan seitsemäksi askeleeksi, jotka ohjaavat tekijää matkalla kohti merkityksellistä digitarinaa:


1. Tarinan merkityksen kirkastaminen (Owning your insight): Minkä tarinan haluat kertoa? Mitä tarina merkitsee? Miksi juuri tämä tarina? Merkitys liittyy useimmiten jonkin asian muuttumiseen.


2. Tunteiden tunnistaminen ja tiedostaminen (Owning your emotions): Mitä (mahdollisesti keskenään ristiriitaisiakin) tunteita tarinaan liittyy? Mitä tunteita halutaan välittää tarinalla ja miten se onnistuu?


3. Avainhetken löytäminen (Finding The Moment): Digitarinan tarinallisuus toteutuu parhaiten, kun tekijä kykenee tunnistamaan jonkin avainhetken, johon tarinan merkitys kiteytyy. Millä hetkellä asiat muuttuivat? Millä hetkellä tulit tietoiseksi muutoksesta? Hetki muodostaa tarinaan konkreettisen ”kohtauksen”, joka näyttää muutoksen katsojalle.


4. Tarinan näkeminen (Seeing your story): Tarinan visualisointi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa prosessia kannattaa. Minkälaisia mielikuvia ja kuvia tarinaan ja sen avainhetkeen liittyy? Miten kuvia voi käyttää välittämään haluttuja merkityksiä?


5. Tarinan kuuleminen (Hearing your story): Tarinan tekijän tallennettu kertojanääni on digitarinan äänimaailman keskiössä – erottaa sen tekstitetyistä diaesityksestä tai musiikkivideoista. Ääni (kertojanääni, musiikki ja taustaäänet) on tehokkaimpia keinoja tarinan emotionaalisten sävyjen välittämiseen. Taustaäänet myös herättävät tapahtumapaikan eloon.


6. Tarinan kokoaminen (Assambling your story): Miten rakentaa valmis tarina, joka välittää haluamamme merkityksen, tunteet ja sävyt? Tarinan rakenne? Miten kuvat ja ääni toimivat yhteen? Missä kohtaa tuodaan esiin tarinan avainhetki? Mitä muita kohtauksia, yksityiskohtia tai informaatiota tarinan ymmärtäminen edellyttää? Missä järjestyksessä asiat esitetään? Miten paljon kannattaa paljastaa ja missä vaiheessa? Ratkaisut konkretisoivat käsikirjoituksessa ja kuvakäsikirjoituksessa. Editointivaiheessa myös tarinan tempo ja rytmi luovat merkityksiä tarinaan.


7. Tarinan jakaminen (Sharing you story): Mieti vielä kerran mihin tarkoitukseen ja mille kohdeyleisölle tarina on tarkoitettu? Missä ja miten jaat sen (näyttämällä yksittäiselle ihmiselle, ryhmälle tilaisuudessa tai julkaisemalla netissä)? Kaipaako tarina saatteeksi lyhyttä johdantoa tai taustoitusta, joka auttaa ymmärtämään sen merkitystä paremmin?


Ks tarkemmin: http://www.storycenter.org/cookbook.pdf

Jäsenet

Ryhmät

Tietoja

Merkki

Lataa...

© 2019   Created by Hanna Mehtonen-Rinne.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot